NOVICA


20. 7. 2017

Udeležite se javnega posvetovanja in ocenite izvajanje ukrepov EU za vključevanje Romov


Dne 19. 7. 2017 je Evropska komisija začela javno posvetovanje za oceno izvajanja prve strategije Evropske unije (EU) za vključevanje Romov, imenovane Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020, sprejete leta 2011. Glavni cilj Okvira je spodbujanje socialne in ekonomske vključenosti Romov, hkrati pa boj proti diskriminaciji. Vlade EU so sredi njegovega izvajanja, zato Evropska komisija želi s tem javnim posvetovanjem pregledati dosedanje rezultate in opredeliti področja, na katerih je treba storiti več za pomoč Romom.

Javno posvetovanje bo Evropski komisiji pomagalo pri oblikovanju boljše in učinkovitejše strategije za vključevanje Romov tudi po letu 2020. Posvetovanje vključuje vprašanja o tem, kako so evropske in nacionalne politike prispevale k boljši vključitvi Romov v družbo. Prav tako se želi preko posvetovanja pridobiti oceno o učinkovitosti pravnih in finančnih instrumentov, ki so bili vzpostavljeni za podporo vključevanju Romov. K podaji svojega mnenja in ocene so vabljeni tako vsi Romi in Neromi, civilna družba in mednarodne organizacije kot tudi druge institucije in subjekti iz Evropske unije in iz držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji. 

Rok za odziv je 25. oktober 2017, vprašalnik pa je na voljo na spletnem naslovu: ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-framework-national-roma-integration-strategies-2020_en.&nbsp

 Ekipa: RICA

Ni komentarjev: