PREDSTAVITEV REZULTATOV NACIONALNE PLATFORME ZA ROME
v prvem letu njenega delovanja
Potekala bo v okviru 5. seje Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti,
v sredo, 12. julija 2017, s pričetkom ob 13. uri v
veliki sejni dvorani Vlade Republike Slovenije (Gregorčičeva 27, Ljubljana).
O prostorski ureditvi območij, kjer živijo Romi, smo v okviru Nacionalne platforme za Rome
spregovorili in podali okvir na velikem nacionalnem posvetu, ki so mu sledile usmerjene razprave na
lokalni ravni, v Mestni občini Novo mesto. Usmerjene razprave so potekale (1) s predstavniki Mestne
občine Novo mesto in relevantnih institucij, (2) s predstavniki civilne družbe, nevladnih organizacij in
krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto, (3) z romskim prebivalstvom v Mestni občini Novo
mesto ter (4) na obisku romskih naselij Brezje in Žabjak v pogovorih z njihovimi prebivalci. Konec
meseca maja je nato potekala še (5) skupna usmerjena razprava o strategiji urejanja naselij, kjer živi
romsko prebivalstvo v Mestni občini Novo mesto, ki je povezala vse ključne deležnike na tem
področju. V okviru Nacionalne platforme za Rome smo tako skušali z vseh treh zornih kotov
(občinskega, civilno-družbenega in romskega) in nato v sodelovanju vseh pogledov osvetliti obstoječe
dobre prakse in identificirati ključne izzive na področju urejanja bivanjskih razmer romske skupnosti v
Mestni občini Novo mesto.
Na tokratnem, zaključnem dogodku prvega leta delovanja Nacionalne platforme za Rome
želimo predstaviti opravljeno delo in Komisijo Vlade Republike Slovenije za zaščito romske
skupnosti ter kasneje tudi Vlado Republike Slovenije seznaniti z ugotovitvami in rezultati
izvedenih aktivnosti. Na dogodek zato vljudno vabimo članice in člane Komisije Vlade
Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti.

Ni komentarjev: