Obisk delegacije Sveta Evrope v Republiki Sloveniji ob obravnavi Četrtega periodičnega poročila Vlade Republike Slovenije o izvajanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji


NOVICA


13. 4. 2017

Obisk delegacije Sveta Evrope v Republiki Sloveniji ob obravnavi Četrtega periodičnega poročila Vlade Republike Slovenije o izvajanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji


Predstavniki delegacije Sveta Evrope so se v okviru obravnave Četrtega periodičnega poročila Vlade Republike Slovenije o izvajanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji, srečali s predstavniki državnih organov in zagovornikom načela enakosti. Skupni pogovori so potekali v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve, v četrtek dne 13. 4. 2017.

Republika Slovenija je Okvirno konvencijo Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin (v nadaljevanju: OKVNM) ratificirala 25. februarja 1998 z Zakonom o ratifikaciji Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin (Uradni list RS - MP, št. 4/98 (RS 20/98).

Vlada je v času od sprejetja OKVNM dalje Svetu Evrope posredovala štiri poročila, in sicer dne 29. 11. 2000 (prvo poročilo), dne 6. 7. 2004 (drugo poročilo), dne 28. 4. 2010 (tretje poročilo) in dne 5. 1. 2017 (četrto poročilo).

Na sestanku s predstavniki delegacije Sveta Evrope, so predstavniki državnih organov tujim gostom najprej predstavili pravni in politični položaj pripadnikov obeh avtohtonih narodnih skupnosti in drugih etničnih skupnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji. Razprava je potekala predvsem o rabi jezikov avtohtonih narodnih skupnosti, o vlogi medijev, zdravstva ter o sistemu izobraževanja in o kulturi. Tuje goste so zanimala tudi prizadevanja naše države za varstvo pred diskriminacijo in trenutni položaj izbrisanih oseb ter ureditev varstva pred sovražnim govorom. V popoldanskem delu sestankov je bil predstavnikom delegacije Sveta Evrope predstavljen položaj pripadnikov romske skupnosti v Republiki Sloveniji.

Omenjena delegacija bo na osnovi izsledkov ob obravnavi Četrtega periodičnega poročila Vlade Republike Slovenije o izvajanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin in na podlagi zbranih informacij ob obisku v Republiki Sloveniji, pripravila zaključno poročilo. V vmesnem času pa bo v stiku s pristojnimi institucijami po potrebi pridobivala morebitne dodatne informacije in pojasnila.

Ni komentarjev: