Napoved dogodka
 Priložnost. Ideje. Prihodnost. 

»Nacionalni posvet: prostorska ureditev območij, kjer živijo Romi v Republiki Sloveniji«,

ki bo v petek, 11. novembra 2016, s pričetkom ob 9.30, 
na
 Brdu pri Kranju (Predoslje 39, 4000 Kranj).


O romskih naseljih vemo veliko, a še vedno premalo. Romska naselja v Sloveniji soustvarjajo slovensko kulturno krajino, a hkrati v nekaterih okoljih predstavljajo specifičen prostorski in socialni izziv. So dinamičen prostor, ki kontinuirano spreminja svojo zunanjo podobo, strukturo in funkcije. Prostor, ki prehaja v raznolika prizorišča srečevanj, druženj, učenja in ohranjanja romskih tradicionalnih vrednot ter običajev. Po drugi strani se nekatera območja, kjer živijo Romi, še vedno soočajo s številnimi izzivi: nezadostno ali slabo urejenimi bivanjskimi razmerami, revščino in socialno izključenostjo. 

Na tokratnem posvetu bodo sodelovali poznavalci z različnih področij in se dotaknili več dimenzij aktualne tematike. Skupaj bomo odkrito spregovorili o tem, katere so omejitve in prepreke, kdo potrebuje dodatno pomoč in spodbude, kateri koraki so prioritetni in kako lahko vsak sam pripomore k izboljšanju stanja. 

Cilj posveta ni zgolj izmenjava izkušenj, ampak predvsem ob tesnejšem povezovanju in sodelovanju vseh udeležencev oblikovati konkretne kratkoročne rešitve ter predloge in priporočila za nadaljnje delo. 

Podrobnejši program dogodka vam bomo poslali v kratkem, vi pa si že sedaj rezervirajte datum nacionalnega posveta. 


Prosimo, da o dogodku obvestite vse, ki bi jih udeležba zanimala. 
Posvet bo potekal v okviru projekta Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji z vzpostavitvijo Nacionalne platforme za  Rome, ki ga podpira evropska unija, in v organizaciji Urada Vlade RS za narodnosti. 


 Objavil:Ekipa RIC

Ni komentarjev: