RAZPISUJETALITERARNI NATEČAJ
za izvirno še neobjavljeno kratko zgodbo, pesniško stvaritev ali pravljico
z naslovom: 
»V sožitju« 
Na natečaju lahko sodelujejo vsi ne glede na starost in etnično pripadnost pod pogojem, da se pesmi ali zgodbe dotikajo romske tematike.
Kako sodelovati?
Literarna dela so lahko napisana v romskem ali v slovenskem jeziku.
Avtor naj svoje delo označi s šifro in ga priloži v e-mail sporočilu, označenem z zadevo: Za literarni natečaj »V sožitju«. Avtor naj navede tudi svoje kontaktne podatke (ime in priimek, letnico rojstva, naslov bivališča in telefonsko številko).
Avtor s poslanim delom dovoljuje objavo svojega dela v tiskanih in elektronskih medijih.
Poslana dela bo pregledal uredniški odbor revije Romano Lil, v katerem bodo objavljena tudi izbrana dela. Za objavljena dela ni predviden honorar.
Posamezni avtor nam lahko pošlje največ tri literarna dela do vključno 31.10.2015 na naslov drustvo.anglunipe@gmail.com v Word formatu.
 Natečaj se bo zaključil s slovesno razglasitvijo rezultatov komisije in podelitvijo simboličnih nagrad najboljšim trem izbranim na literarnem natečaju »V sožitju«, ki bo 04.11.2015 s pričetkom ob 18h v Hostlu Celica (Metelkova ulica 8 v Ljubljani), kjer se boste udeleženci natečaja lahko s svojimi avtorskimi deli tudi predstavili.
VABLJENI K SODELOVANJU!
Ekipi Društva Anglunipe – RIC

                                                      in Zveze Umbrella - DežnikNi komentarjev: