PARTNERSKI PROJEKT »ZELENO PODJETNIŠTVO«


V času od 18. do 20. marca je v Pragi potekala konferenca » Zeleno podjetništvo« samostojno podjetništvo Romov na področju zelenega podjetništva, katere so se udeležili tudi predstavniki naslednjih držav Slovenije, Makedonije, Češke in Bolgarije.
 Zeleno podjetništvo je tisto podjetništvo, ki s svojim delovanjem in izdelki ne povzroča škode v lokalnem in globalnem okolju. Zeleno podjetništvo se sooča z odgovornostjo do naravnega okolja enako kot z odgovornostjo do človeka, saj se zaveda medsebojne prepletenosti in soodvisnosti – človek je odvisen od okolja in obratno.
Zbiralci so podjetja v sistemu, ki se ukvarjajo s prevzemom odpadne embalaže nastale, na dvoriščih podjetij in trgovcev. Njihove naloge v sistemu so (1) zbiranje odpadne embalaže, (2) ustrezna priprava za predelavo (sortiranje, baliranje) ter (3) transport embalaže do predelovalcev. Za opravljene storitve dobijo plačilo s strani družbe za ravnanje z odpadno embalažo. Žal pa predelava odpadne embalaže iz kovin zahteva predhodno sortiranje in pripravo materiala. Zgolj pločevinke se v sistemu sortiranja ločijo strojno (s pomočjo magneta), vse preostalo ločevanje po materialih pa v Sloveniji še vedno poteka ročno.
Najuspešnejši pri zbiranju in razvrščanju odpadnega materiala so še vedno Romi, ki so zavzeti predvsem na področju zbiranja odpadnih kovin. Posamezniki v podjetje največkrat pripeljejo radiatorje, stare peči, vodovodne pipe iz medenine, s katerimi se zasluži okoli 1,5 evra po kilogramu, žaluzije in vrtne ograje iz aluminija, za kar se iztrži 35 centov po kilogramu. Posameznikom takoj plačajo odkup kovin in pri tem odbijejo z zakonom določeno akontacijo dohodnine v višini 22,5 odstotka.
Zaradi zapletenega in dolgotrajnega in procesa pridobivanja potrebne dokumentacije za odprtje zelenega podjetništva in zelo nizkega sofinanciranja s strani države se Romi težje odločijo za odprtje tovrstnih podjetij je med drugimi tudi mnenja predstavnik Bolgarije. Udeleženci konference so sodelovali tudi v menjavi dobrih praks.

V našem Romsko informativnem centru Anglunipe v Ljubljani, smo vsem kateri bi želeli ustanoviti zeleno podjetništvo na voljo za morebitna vprašanja in pomoč pri usmerjanju to  vrstnega podjetništva.
Novico pripravil: Ekipa RIC Anglunipe
Ni komentarjev: