ZAHVALA PODPORNIKOM PROJEKTAAvtorji in sodelujoči pri fotografski razstavi z naslovom »Spomini izpod pepela« se v imenu romske skupnosti v Sloveniji iskreno zahvaljujemo za podporo pri realizaciji projekta.

Za podporo se zahvaljujemo Veleposlaništvu ZDA v Ljubljani, Zvezi romske skupnosti Umbrella-Dežnik, Uradu Vlade RS za narodnosti, Kulturnemu centru Španski borci. Posebno zahvalo za pomoč namenjamo gospe Sonji Vrščaj, preživeli interniranki Auschwitza, ki nam je s svojimi podatki in informacijami približala življenje v Lagerju A.

Holokavst je bilo sistematično, birokratsko in državno sponzorirano preganjanje in morija milijonov ljudi nacističnega režima in njihovih sodelavcev.
"Holokavst" je beseda grškega izvora pomeni "žrtvovanje v ognju." Nacisti, ki so prišli na oblast v Nemčiji januarja 1933 so verjeli, da so Nemci superiorna rasa in da so Romi in Judi grožnja za tako imenovano nemško rasno skupnost. Nemške oblasti so bile usmerjene tudi proti drugim skupinam, ki so bile po njihovem rasno manjvredne: invalidi, duševni bolniki in prav tako slovanski narodi.

Namen fotografske razstave je ohranitev zgodovinskega spomina na usode žrtev nacističnih koncentracijskih taborišč med II. svetovno vojno, zlasti Romov. Ker je današnje zavedanje o zgodovini šibko še posebej med mlajšimi, je dan poudarek na poteh na kraje spominjanja mladih udeležencev, ki so poleg obiska muzejskih in drugih obeležij na krajih spominjanja oblikovali tudi svoje videnje tega zgodovinskega obdobja preko priprave samega gradiva fotografske razstave. Preko projekta bomo mladim iz različnih etničnih skupnosti omogočili počastitev spomina na žrtve holokavsta in tudi intenzivno spoznavanje zgodb ljudi, ki so preživeli. Namen projekta je torej tudi ozaveščanje Romov in večinskega prebivalstva o usodi Romov v času holokavsta, saj so te žrtve v veliki meri pozabljene ali celo ignorirane s strani večinskega prebivalstva, malo pa je zavedanja o teh žrtvah tudi med romsko populacijo. Z vključitvijo mladih v obiske teh krajev spominjanja in pričanjem o zgodovini njihovih prednikov oziroma pripadnikov njihove etnične skupnosti bomo pomagali, da se ohrani ta zgodovinski spomin, ter da se z njim seznanijo in ozavestijo zgodovino neenakopravne in diskriminatorne obravnave romske skupnosti tudi obiskovalci oziroma gledalci razstav. Ker so preživeli iz taborišč sedaj večinoma pokojni se namreč možnost živega pričevanja le-teh izgublja.
Največji cijl, katerega smo si v društvu zadali je izobraziti mlade Rome in tudi večinsko prebivalstvo o pomenu spoštovanja človekovih pravic in potrebe po boju za večjo enakopravnost in družbeno vključenost kot jamstvo, da se kaj takega nikoli več ne zgodi. Želimo okrepiti pripravljenost romske mladine in mladih iz drugih etničnih skupnosti, da branijo človekove pravice in postanejo glasniki miru v svojih skupnostih in socialnih krogih ter širše v splošni populaciji.

V okviru razstave smo se posvetili preučevanju in spominjanju na grozote holokavsta nad Romi iz obdobja II. svetovne vojne. Fotografije so nastale ob vključitvi mladih iz romske in drugih etničnih skupnosti v načrtovane projektne poti na kraje spominjanja  pod mentorstvom in vodstvom Harisa Tahirovića ter strokovnim mentorstvom  fotografa Marka Cotič-Trojerja.
Razstava bo na ogled od  01. aprila do 07. aprila 2015 v Kulturnem centru Španski borci v Ljubljani.

Tekst pripravila: Maja Jelenc

Datum:24.04.2015

Ni komentarjev: