TABOR MLADIH 2014 v MORAVSKIH TOPLICAH
Tabor mladih v Moravskih Toplicah, v sklopu projekta Učimo in družimo se skupaj – Rom Romu 2014 je organiziralo Društvo Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije – Anglunipe ob podpori Zveza Romske skupnosti Umbrella-Dežnik, Urada za mladino MOL in CŠOD.
                                                 

Tabor je potekal od 19.10. do 22.10. in je v svojem pomenu   vključevanje pripadnikov romske skupnosti. Projekt je prvenstveno namenjen ranljivim družbenim, romskim in neromskim skupinam in posameznikom: šolajočim otrokom in mladim brez potrebne formalne izobrazbe, nezaposlenim (mladim) Romom ter drugim mladim Romom in ne-Romom, zlasti socialno šibkim, za pridobitev dodatnih družbenih in poklicnih kompetenc.
Temeljni namen tovrstnega tabora je krepitev permanentnega vrstniškega, medgeneracijskega in medkulturnega stičišča in nadaljnji razvoj podpornih oz. dopolnilnih neformalnih vzgojno-izobraževalnih in drugih družbenih podpornih aktivnosti s poudarkom na vseživljenjskem učenju ter polnomočenju otrok in mladih Romov ter drugih etničnih skupin in večinskega naroda.

Na taboru, kjer je bilo vključenih 11 otrok in mladostnikov različnih narodnosti iz različnih romskih društev, so bile izvedene različno tematsko zasnovane delavnice s področja humanistike, medosebnih odnosov, učenja socialnih veščin ter usposabljanja mladih prostovoljcev manjkalo pa ni tudi prostočasnih kulturnih in športno-rekreativnih aktivnosti. Metodika projekta je bila raznolika in je bila prilagojena  projektnim aktivnostim, ki vključujejo: skupinsko delo na učnih delavnicah, individualni učni in svetovalni pristop, učenje ob delu oz. izvajanju projektnih aktivnosti, večja skupinska druženja ob prostočasnih aktivnostih, izmenjavo mnenj in izkušenj med mentorji in mladimi ter vrstniška izmenjava mnenj in izkušenj med mladimi samimi. Mentorji kateri so bili prisotni na taboru, Haris Tahirović, Adnan Blažević, Marko Cotič – Trojer, Maja Jelenc in mladi prostovoljec Kevin Tahirović, so povedali, da je potrebno vzdrževati tovrstne tabore in druženja, saj veliko pripomorejo k hitrejši vključitvi romske skupnosti v družbo in spoznavanje le-te, kajti romska kultura je zelo pisana in bogata, samo potrebno je da večinsko prebivalstvo doume, da se lahko marsikaj naučimo tudi od romske skupnosti.
Otrokom in mladim udeležencem tabora pa je bilo najbolj zanimiv obisk Romani Kafenave v Mariboru, kjer so imeli možnost poizkusiti pristno romsko hrano. V Murski Soboti smo si ogledali Muzej romske kulture. Zgodovinske predmete v muzeju, ki so povezani z romsko kulturo, je otrokom z obširno razlago približal g. Jožek Horvat – Muc, eden izmed ustanoviteljev muzeja. Ob zaključku tabora pa so mentorji poskrbeli za obisk enega najbolj prepoznavnih romskih glasbenikov v Sloveniji, Miša Kontreca, iz skupine Langa s katerim so se otroci tudi fotografirali. Sicer pa je iz priloženih slik najlažje razbrati dogajanja in druženja na taboru v Moravskih Toplicah 2014.
Novico pripravil: Kevin Tahirović
Foto: arhiv RIC-a

Ni komentarjev: