Plenarno zasedanje delegatov ERTF (European Roma and Travellers Forum) v Strassbourgu


Strassbourg, 05.-06.09.2013

Delegati iz več kot 40 držav članic Sveta Evrope , vključno s predstavniki sedmih glavnih mednarodnih romskih organizacij, so se v Strassbourgu  ( Palais de l'Europe)  05. in 06. septembra 2013 sestali, da bi razpravljali o položaju romske skupnosti v Evropi. Analizirali so gorečo situacijo  romske skupnosti  v Češki republiki, širjenje sovražnega govora v Franciji in na Madžarskem. Tema razprave pa je bilo tudi vprašanje kako rešiti težavo  romunskih in bolgarskih Romov, ki množično zaprošajo za azil v Nemčiji in Italiji.
Več delegatov je izpostavilo, med njimi tudi delegat iz Republike Slovenije g. Tahirović, kako obstoječi instrumenti za človekove pravice in boj proti diskriminaciji niso pravilno uporabljeni za rešitev položajev  Romov. Izražene so bile tudi kritike na dejstvo, da  politične pobude, namenjene reševanju stiske Romov, pogosto ne upoštevajo dejanskih potreb.

Vsi delegati so bili skupnega mnenja, da je položaj Romov v vsej Evropi dosegel zastrašujočo raven in prav zato so se na  letošnjem plenarnem zasedanju osredotočili na nekakšno pošiljanje klicev v sili v vse evropske države in njihove mednarodne organizacije, katerih naloga je zagotoviti sožitje in varovanje človekovih pravic. To je čas, da države in mednarodne organizacije sprožijo  ukrepe  v zvezi z izjavami in obveznostmi, katere so bile sprejete za izboljšanje položaja Romov.
                                                 

Članek pripravila: Maja Jelenc