IZBRISANI OSTAJAJO MED SLOVENIJO IN EVROPO


                                          foto: Haris Tahirović                           05.03.2013

                                          foto: Haris Tahirović                           05.03.2013

05. 03. 2013
Dokler leva in desna stran odločata o svojem položaju v politiki in z dokapitalizacijo rešujeta svojo propadajočo banko, ki s podarjenim denarjem kupuje luksuzna službena vozila, izbrisani v Sloveniji še vedno ostajajo brez svojega zadoščenja. Kljub pozivom Evropskega sodišča, Slovenija ne spoštuje odločbe o reševanju škode, ki je bila povzročena izbrisanim, prav tako pa v zvezi z odločbo, ki zahteva od države, da poskrbi tudi za izplačila tako materialnih in nematerialnih odškodnin, ne naredi ničesar. Vlada RS zavlačuje in to najverjetneje z namenom, da bi vsi že sproženi postopki zoper Slovenije v primeru izbrisanih zastarali.

Evropsko sodišče je 26.6.2012 odločilo, da je Izbris kršenje Evropske konvencije o človekovih pravicah in da imajo izbrisani pravico tako do pravnega statusa kot do materialne in nematerialne odškodnine. Slovenska vlada se je tako znašla pred nalogo, da mora pripraviti ustrezen zakon, ki bo oškodovancem izbrisa omogočil zahtevo po odškodnini. Andrea Saccucci, odvetnik izbrisanih, je na informativnem sestanku izbrisanih, ki je potekal 5.3.2013 v Cankarjevem domu v Ljubljani, povedal, da je vlada RS šele v januarju 2013 oddala načrt odškodninske škode, in da je ta zgolj splošne narave, saj v oddanem načrtu ni navedla nobenih konkretnih rešitev in informacij v zvezi z višino odškodnin upravičencem, ki jim je ob ustanovitvi RS bil odvzet pravni status. Čas se vladi izteka, rok za oddajo konkretnega načrta je namreč 26.6.2013. Saccucci dvomi, da bo vladi uspelo nalogo opraviti pravočasno, da o kvaliteti ukrepov sploh ne govorimo, zato poziva vse oškodovane, da se ukrepa takoj. Ob izteku roka se bo na evropsko sodišče znova vložil nov paket tožb, s tem se bo izvedel pritisk na slovensko vlado, da predloži konkretne rešitve in problem začne reševati – vladi se namreč ne bo dopustilo, da bi z njenim zavlačevanjem postopek sodno zastaral. Za vse konkretne informacije v zvezi s skupinsko tožbo izbrisanih se obrnite na Mirovni inštitut (http://www.mirovni-institut.si/).


                                foto: Marko Nežič                                                   05.03.2013


                                foto: Marko Nežič                                                   05.03.2013LEVA  ALI DESNA – VSE JE ISTO
Še vedno je tisoče ljudi, ki trpijo posledice izbrisa, med njimi so tudi otroci, ki so jim zaradi izbrisa staršev bile kratene temeljne človekove pravice in so prav tako upravičeni do odškodnin. Slovenija je te ljudi izkoristila, da je lahko izpeljala plebiscit, ko pa njihovih glasov za osamosvojitev ni več rabila, jih je enostavno pregnala iz države in/ali zradirala s papirja. Slovenska vlada, pa naj bo to leva ali desna, se že vrsto let otepa odgovornosti za izbris in prelaga odgovornost na drugo politično stran – leva krivi desno, desna krivi levo. O tem pričajo v času sestankovanja izbrisanih pred sejno sobo razpostavljene promocijske parole z napisom „Janša je naš – mi smo Janševi.“ Vprašanje izbrisanih na žalost znova postaja predmet za nabijanje političnih točk.

Tekst: Haris Tahirović, Marko Nežič