Obravnava  nacionalnih strategij vključevanja Romov, ki je potekala v Bruslju

Dogodek je potekal v Bruslju 26. Junija, ki so se ga udeležili predstavniki Evropske komisije, Agencije za temeljne pravice, predstavnik evropskega romskega informacijskega urada (Bruselj), poslanec Evropskega parlamenta nacionalnih vlad Bolgarije in Romunije ter predstavniki romskih organizacij na nacionalni in evropski ravni, OSF, UNICEF in druge zainteresirane strani smo razpravljali o tem, kako zgraditi celovit, večplastni in participativni sistem spremljanja in ocenjevanja državne integracijske strategije Romov
Na področju spremljanja izvajanja nacionalnih strategij Romov so bili predstavljeni primeri mehanizmov za spremljanje in pristopov, ki bi jih lahko uporabili za integracijo Romov. Podano je bilo tud pojasnilo o praksi Generalnega direktorata za pravosodje za boj proti diskriminaciji mehanizmov za spremljanje in sodeluje neodvisne strokovnjake v ocenjevanju proti-diskriminacijske politike na nacionalni in evropski ravni, ki pa ni bilo ravno spodbudno saj so ugotovili da se države članice EU , dejansko ne ukvarjajo s pripravo strategij in resnih ukrepov, kateri bi bili nujno potrebni za vključitev romske populacije v civilno družbo. Potrebno bi bilo vzpostaviti strogi nadzor za  spremljanje izvajanja strategije, je bil zaključek pojasnila.
Več držav članic EU priznavajo potrebo po močnem sistemu za spremljanje integracije Romov.  Nekatere članice si prizadevajo vzpostaviti ali vsaj načrtujejo razvoj takšnega sistema. Kljub temu pa na splošno ni veliko usklajenost med cilji, indikatorji, sistemi spremljanja in vrednotenja in zdi se, da je precej nerealno za izvedbo le-tega.
Predstavljeno je bilo tudi drugo poročilo "Dobre prakse o integracijskih pobudah Romov".
Poročilo dokazuje, da učinkovit nadzor zahteva dobro politično voljo, aktivno sodelovanje in praktično podporo od vlad in institucij. Vključevanje neodvisnih strokovnjakov in nevladnih romskih organizacij,  predvideva povečanje podatkov, zbranih neposredno od skupnosti in praktičnega znanja o tem, kaj dejansko deluje dobro in kaj ne, na drugo mesto pa se postavlja vprašanje v kolikšni meri pa je politika pripravljena sodelovati v procesu vključevanja Romov. Za dopolnitev upravnega nadzora je najbolj potrebno neodvisno strokovno spremljanje pri procesu vključevanja Romov.

 

Novico pripravil: Haris Tahirović
foto: Haris Tahirović