Mladi v akcijiMladi v akciji

Poleg obiskov na delavnicah v Romskem informacijskem centru, so mladi poprijeli tudi za delo, da bi se lahko v najkrajšem času vzpostavil romski radio, za katerega so pridobljeni tudi vsi potrebni uradni dokumenti iz MK. 
Želje ML in pričakovanja so velika, tako s strani Romov kot drugih manjšinskih etničnih skupin, da bi v kratkem začeli z radijskim oddajanjem preko interneta. Mladi se  vidijo tudi kot sodelavci na radiu, napovedovalci, tehniki ali novinarji.
H

Terne ki akciji

Praznjenje prostora

Veliko začetnega dela

... akcija!

Ko Romano informciski centar, kidingjepes terne, Romane čave thaj gađe katro aver narodno manjine pe butijaja te šaj so posigjate krelpes o romano studijo thaj romano. Radio so posigjate te šaje te krren buti terne čave so panda kame te keren buti hem te kiden sikajiba pali buti sar tehnikija novinarija sar, Roma sar Gađe htaj i, Romani organizacija vikinel sa ternen aven amenca.

foto in novice: Haris Tahirović