VABILO NA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V PROJEKT "OKO"

V sklopu ESS projekta "Oko vidi drugače, mi vidimo enako" se je 25. marca v Mariboru, v prostorih romskega društva Bodočnost, odvijala uvodna predstavitev projekta, ki ga delno sofinacira ESS za socialno ogrožene skupine. Projekt Društva RIC Anglunipe Ljubljana je bil sprejet v lanskem letu z namenom, da se izobrazi strokovni kader s področja medijev, fotografije, novinarstva in fotoreporterstva za potrebe romske skupnosti v RS kot tudi ostale ogrožene etnične skupine. Projekt so predstavili mentorji: Haris Tahirović, Jasmina Ahmetaj in Šemsudin Berisha. Tudi v Mariboru se bodo odvijale podobne delavnice za delo v medijih - tiskanih in elektronskih,  opazili pa smo, da je bilo veliko zainteresiranih deležnikov, ki se bodo udeleževali omenjenih delavnic.

Ob koncu pa naše povabilo vsem zainteresiranim skupinam in posameznim deležnikom k udeležbi na drugo delavnico, ki bo dne 10. marca ob 17:00, v prostorih Društva Romski informacijski center Bodočnost Maribor, Ruška cesta 100.


Vabilo vsem, ki se želite usposobiti za radijske moderatorje, voditelje programa, novinarje, tonske tehnike, spletne novinarje in fotoreporterje! RIC - Anglunipe še vedno sprejema prijave za brezplačna izobraževanja in usposabljanja v medijih! Več o projektu "Oko vidi drugače, mi vidimo enako", na tej povezavi: http://zetko.si/projekt_OKO.pdf
Izobraževalni projekt za medije: "Oko vidi drugače, mi vidimo enako", se nadaljuje v soboto, 9. decembra 2011 ob 10:00, v prostorih RIC Anglunipe na Linhartovi cesti 13, Ljubljana-Bežigrad (Upravna enota Bežigrad/pritličje, desno).
Prijave še vedno sprejemamo do vključno 9. decembra! Pohitite, mesta so še na voljo! 
V soboto ob 10:00 se vidimo!!!!
Prijavnice in informacije o projektu, ki ga delno sofinancira ESS, ter brezplačnih usposabljanjih najdete na spodnji povezavi:
http://zetko.si/vprasalnik.pdf