Pogovor predsednika republike o romski problematiki

Predsednik republike dr. Danilo Türk je organiziral pogovor s predstavniki romskih organizacij ter predstavniki državnih organov in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z romsko problematiko. Sogovorniki so se strinjali, da beležimo napredek pri urejanju romske problematike, opozorili pa so tudi na nekatere probleme.

Temeljnega pomena je zlasti področje prostorskega načrtovanja oziroma urejanja romskih naselij in njihovega umeščanja v občinske prostorske načrte. To področje romske problematike po mnenju udeležencev pogovora zahteva veliko dela, ki mu bo treba v prihodnje nameniti največ pozornosti.

Med temami pogovora je bil tudi dober razvoj na področju izobraževanja Romov. V mnogo slovenskih krajih so bili namreč že ustanovljeni posebni centri za pomoč romskim otrokom pri vključevanju v proces izobraževanja v šolah, ki že dajejo pozitivne rezultate. Ta napredek bi morali po mnenju sogovornikov spodbujati še naprej.

Kot poseben problem je bilo izpostavljeno zaposlovanje Romov, ki ni samo stvar države, ampak tudi podjetniškega organiziranja in vzpostavljanja socialnega podjetništva. Napredek je opazen predvsem na področju zaposlovanja preko javnih del. Sogovorniki so se strinjali, da je področje zaposlovanja ključno za hitrejšinapredek na vseh ostalih področjih.