Varuhinja obsoja dejanje zoper pripadnike romske skupnosti


dr. Zdenka Čebašek - Travnik


Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek – Travnik odločno obsoja nedavno dejanje za zdaj še neznanih storilcev v Lendavi, uperjeno zoper pripadnike romske skupnosti. Ocenjuje, da gre za elemente sovražnega govora in je prepričana, da bo policija storila vse potrebno, da bo storilce odkrila.

Varuhinja dejanje, ki se je zgodilo v občini, ki je sicer primer sožitja med romskimi in neromskimi prebivalci, ocenjuje kot strahopetno. Očitno je, da storilci niso pripravljeni javno izraziti svojega mnenja, zato so se izrazili preko destruktivnih in sovražnih dejanj. Tak dogodek je po svoji vsebini usmerjen tudi proti naporom države, da bi uredila vprašanja, povezana z Romi.

Varuhinja je prav danes na vlado naslovila obširno besedilo, v katerem je strnjeno popisala težave, ki zaradi neurejenih razmer pestijo tako Rome, kot prebivalce nekaterih delov Slovenije, s katerimi Romi prihajajo v socialno nezaželene vrste stikov. V ozadju teh so slabe socialne razmere, v katerih živijo Romi, in ki praviloma generirajo njihovo nezaželeno vedenje. Takšne razmere je mogoče urediti samo po poti vključevanja ter rednega in vsebinskega sodelovanja Romov, opozarja varuhinja, pri čemer izpostavlja pozitivno vlogo Romskega akademskega kluba.

Varuhinja tudi ocenjuje, da skrb vlade za izboljšanje odnosov med romskim in neromskim prebivalstvom ni zadostna.

Ni komentarjev: