Domov Selitev Romov z Grabna Objavljeno 25. februar 2011, 12:09 v rubriki Novice Novomeško romsko naselje Graben je po prostorskem načrtu Mestne obči


Novomeško romsko naselje Graben je po prostorskem načrtu Mestne občine (MO) Novo mesto predvideno za preselitev. Zanj v postopku priprave občinskega prostorskega načrta niso bila določena stavbna zemljišča; lokacija zaselka se namreč nahaja na območju gozda, ki je z občinskim odlokom razglašen za gozd s posebnim namenom.

Na MO Novo mesto pravijo, da je preselitev nujna še v letošnjem letu. Družina, ki je tam stanovala, je trenutno naseljena v Brezju, mestna občina pa bo zanjo poiskala ustreznejšo rešitev, nam je pojasnil Janez Doltar, referent za reševanje romske problematike pri MO Novo mesto.

Gre za šestčlansko družino Tatjane Kovačič, ki se s preselitvijo v Brezje nedvomno strinja, saj so na Grabnu živeli v nedostojnih razmerah: v vlažnih in propadajočih barakah, brez elektrike in brez vode, ki so jo morali nositi. Zdaj čakajo na bivalni zabojnik, o katerem se z občino dogovarja prav Balažkova, ki je ob tem pojasnila, da imajo Romi na Grabnu le še svoje živali.

Bogdan Miklič

Foto: Bogdan Miklič

Ni komentarjev: