Predsednik Državnega zbora ob svetovnem dnevu Romov sprejel romske delegacije

Ob svetovnem dnevu Romov je predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar v Državnem zboru sprejel delegacije Romov v Sloveniji in sicer predstavnike Zveze romske skupnosti Dežnik, predstavnike Foruma romskih svetnikov Sloveniije in predstavnike Zveze Romov Slovenije.

Uvodoma je predsednik Gantar izrazil zadovoljstvo, da lahko pozdravi predstavnike vseh treh skupnosti v Državnem zboru in jim ob prazniku tudi čestital. Pomembno je, da se o odprtih vprašašnjih pogovarjamo in se medsebojno obveščamo, je dejal dr. Gantar.

Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat - Muc je ob dejstvu, da Državni zbor posveča veliko pozornost skupnosti Romov in problemom, s katerimi se soočajo, izrazil posebno zadovoljstvo. Kot vsaka skupnosti, si tudi Romi prizadevajo predvsem ohraniti svojo identiteto v slovenskem prostoru, svojo kulturo in jezik. Romsko skupnost veseli, da je vlada sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome v Sloveniji, pri tem pogrešajo finančno strukturo in se zavzemajo za čimprejšnjo uresničevanje programa. Ob tem je izpostavil potrebo po izobraževanju romskih organizacij in se zavzel za politično participacijo Romov v slovenskem prostoru, predvsem na lokalni ravni.

Predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije Darko Rudaš je predsednika Gantarja opozoril, da so Romi, kljub leta 2007 sprejetemu Zakonu o položaju romske skupnosti, še vedno diskriminirani, predvsem pri izobraževanju, zaposlovanju in ureditvi njihovih naselij. Menil je, da je urejeno bivanje Romov, kot je v Prekmurju, pogoj za vključevanje Romov v lokalne skupnosti in posledično tudi za njihovo izobraževanje. V zadnjem času opažajo, da se predsodki večinske skupnosti do Romov stopnjujejo, je dejal Rudaš in povabil predsednika in poslance Državnega zbora, da se seznanijo z nekaterimi urejenimi in neurejenimi romskimi naselji v Sloveniji.

Predsednik Zveze romske skupnosti Dežnik pa je predsednika Gantarja predvsem opozoril na neenak položaj Romov v Sloveniji, na tiste, ki imajo urejen status bivanja v Sloveniji in tiste, ki iz različnih razlogov tega niso uredili. Vsi Romi, ne glede na avtohtonost, je zaključil Tahirović, pa imamo isti interes, to je ohranjanje svoje identitete.

Predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar je izrazil zadovoljstvo ob dejstvu, da se tudi romska skupnost pluralizira, a ob tem opozoril, da pluralizacija ne sme prizadeti temeljnega cilja romskih organizacij, to je skupna skrb za uresničevanje osnovnih potreb in pobud pripadnikov romske skupnosti. Predsednik Gantar je menil, da zakon izpred treh let več ne zadošča današnjim potrebam in ga bo potrebno prevetriti oz dopolniti.

Predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar in predstavniki delegacij Zveze romske skupnosti Umbrella - Dežnik, Foruma romskih svetnikov Slovenije in Zveze Romov Slovenije so po srečanju v Državnem zboru podali izjavo za javnost.

Ni komentarjev: