17. MEĐUNARODNI ROMSKI TABOR 2010 – MURSKA SOBOTA

Piše: Hedina Tahirović Sijerčić

(Sjede sa lijeva na desno: Stane Baluh, Jožek Horvat, Dragoljub Acković, Rajko Đurić)

Uz pokroviteljstvo Republike Slovenije, Ministarstva za školstvo i sport i Saveza Roma Slovenije u Murskoj Soboti je od 2.08. -7.08. organizovan 17. Međunarodni romski tabor a u sklopu istog i Međunarodna konferencija pod nazivom „Ko u Evropi kroji romsku politiku, aktivizam i razvoj romskog jezika.“

Otvaranje 17. Međunarodnog romskog tabora održano je u Đačkom domu Murska Sobota a njegovo svećano otvaranje i rad pozdravili su Stane Baluh, direktor Ureda za narodnosti, Rajko Đurić, sociolog i romolog iz Beograda, Dragoljub Acković, direktor Romskog muzeja Beograd i Jožek Horvat, predsjednik Saveza Roma Murska Sobota.

U pozdravnom govoru doktor Rajko Đurić je naglasio poseban značaj datuma otvaranja ovog Tabora.

2.08. je proglašen Svjetskim danom stradanja Roma za vrijeme Drugog svjetskog rata. U svom izlaganju, Đurić naglašava da se na današnji dan 2.08.1944. godine u logoru Aušvic –Birkenau od strane Nijemaca eleminisala i posljednja grupa od 26 000 Roma koja je brojala 2897 djece i žena.

R.Đurić je pročitao i svoju autorsku pjesmu „ Jadvašem“ iz zbirke pjesama „Duša i pepeo“.

Ni komentarjev: