UČIMO IN DRUŽIMO SE SKUPAJ
UČIMO IN DRUŽIMO SE SKUPAJ (januar – december 2010)

Cilj projekta je vzpostavitev odnosa medsebojnega spoštovanja, tolerance in solidarnosti v družbi ter razumevanja socialnega kulturnega okolja, s prizadevanjem za zmanjševanje neenakosti in polarizacije družbe. V projekt so vključeni različni akterji, ki so v stiku z romskimi družinami in mladimi, z namenom pomoči Romom pri integraciji v slovensko družbo, sprejemanja socialnih in kulturnih značilnosti okolja, ohranjanja identitete ter zmanjševanju izolacije in izključenosti. Projekt temelji na partnerskem sodelovanju različnih organizacij, ki bodo v sklopu projekta izvajale različne delavnice za mlade Rome.

Povezave na partnerje:


Romsko društvo Anglunipe Ljubljana: http://www.anglunipe.si/

Zavod Radio Študent http://www.radiostudent.si/

Zavod MISSS: http://www.misss.org/

Projekt podpira Urad za mladino MOL

Ni komentarjev: