O ROMIH V SLOVENIJI

Razprtije znotraj romske skupnosti v Sloveniji so iz dneva v dan večje.

vir; www.indirekt.si , Avtor: Boris Cipot

Poslovnik je zato, da se ga krši

Razprtije znotraj romske skupnosti v Sloveniji so iz dneva v dan večje. Čedalje več Romov, zlasti na Dolenjskem in v Beli krajini, dviguje glas zoper samovoljo prvega med Romi, predsednika Sveta romske skupnosti in Zveze Romov Slovenije Jožka Horvata - Muca.

Zaradi kršenja poslovnika pri sprejemanju letošnjega proračuna bo Muca še bolela glava. Foto: Boris Cipot

V pismih nam Romi sporočajo, da je Muca zajel hud virus klientelizma, saj okoli sebe zbira le rodbino in zveste prijatelje, z motečimi pa opravi po hitrem postopku, to pa se je zgodilo tudi Forumu romskih svetnikov, edinim legitimno izvoljenim predstavnikom romske populacije. Muc jih je lani poleti izključil iz Zveze Romov Slovenije. Svetniški izgnanci so sicer s sedmimi sedeži zastopani v "njegovem" 21-članskem Svetu romske skupnosti, zato pa je štirinajsterica nameščena po njegovi podobi, s tem pa si je Muc tudi zagotovil potrebno večino pri odločanju.

Na včerajšnji deveti seji Sveta romske skupnosti pa je bilo prisotno le enajst Mucevih članov, kar ga ni kaj dosti motilo, da ne bi "sprejel" proračuna Sveta romske skupnosti za letošnje leto. Predstavniki izgnanega Foruma romskih svetnikov so mu namreč očitali, da je predlog proračuna netransparenten, v njem je prikazan le odhodkovni del v višini 99.000 evrov. Veljalo bi počakati na sprejem državnega proračuna, so ga opozarjali nekateri s soboškim romskim svetnikom Darkom Rudašem na čelu, saj je svet porabnik proračunskega denarja in so zaradi gospodarske krize ter recesije vsi porabniki javnega denarja zavezani k varčevanju, to pa velja tudi za Svet romske skupnosti. Zato naj pojasni posamezne postavke predlaganega proračuna, je zahteval Rudaš, ki ga je zmotila postavka za stroške zaposlenih v višini 44.000 evrov.

Koliko zaposlenih ima svet, je zanimalo Rudaša, a odgovora ni dobil. Muc je preslišal tudi zahtevo, naj pojasni, komu bo šlo 22.000 evrov iz postavke za nepredvidene izredne stroške socialne narave, kajti po njegovem so za to poklicani centri za socialno delo in druge ustanove socialnega značaja. Po njegovih informacijah naj bi bil to Mucev rezervni sklad, iz katerega so denar prejeli tudi nekateri člani sveta. Podobno velja tudi za 12.000 evrov, ki so v predlogu proračuna zapisani pod postavko za romska društva, ki niso vključena niti v Zvezo Romov Slovenije niti v Svet romske skupnosti.

Poleg tega pa je Rudaš postregel s podatkom, da je država Slovenija v minulem letu iz proračuna preko Urada za narodnosti za romsko skupnost namenila skoraj 900.000 evrov. Največ, in sicer 627.000 evrov za sofinanciranje organizacij romske skupnosti, 137.000 za sofinanciranje romskih televizijskih in radijskih oddaj, 80.000 za kulturno dejavnost Romov, 32.000 dodatnih evrov za pridobitev radijske frekvence in 13.800 evrov za delovanje Romica, romskega informacijskega centra, skupaj torej 893.392 evrov.

Vseeno je Muc hitro sklenil razpravo o predlogu proračuna in ga dal na glasovanje: enajst članov sveta je predlog podprlo, pet jih je bilo proti. Čeprav so ga opozorili, da je po poslovniku za njegov sprejem potrebna dvotretjinska večina, torej 16 glasov, se Muc na to ni oziral in niti napoved pravnega varstva zaradi kršitve poslovnika ni ustavila njegove samovolje. Na koncu se je celo odločil, da točka razno odpade, čeprav je bila del sprejetega dnevnega reda. Morda je slutil, da se bo govorilo o poskusu miniranja direktorja vladnega Urada za narodnosti Stanka Baluha.

Ob občinskem prazniku Dobrovnika sta se namreč Muc in tišinski romski svetnik Slavko Cener poskušala prebiti do ministrice za notranje zadeve in predsednice LDS Katarine Kresal ter ji predati zahtevo za Baluhov odstrel. Muceva ignoranca do dolenjskih Romov pa je spodbudila Matijo Hočevarja, romskega svetnika v občini Trebnje, da je v odprtem pismu Muca pozval k odstopu.

Ni komentarjev: