Obisk pri županu Ljubljane


Ljubljana, 24.07.2009

Na pobudo predsednika RD Anglunipe iz Ljubljane so se pri ljubljanskemu županu, g. Jankoviću, sestali g. Jožek Horvat-Muc in g. Haris Tahirović, prisoten temu sestanku pa je bil tudi podžupan, g. Jani Moederndorfer. Teme pogovorov so bile sledeče: problematika ljubljanskih romov, reševanje problematike infrastrukture romskega naselja na Litijski c. v Ljubljani ter odprtje informativnega centra za Rome in ne-Rome v Ljubljani. Ob enem je predsednik ZRS poudaril, da je potrebno v LJ ustanoviti občinsko komisijo in v to komisijo vključiti tudi najmanj tri Rome, ki bi to problematiko izpostavili, da bi bila komunikacija med občino in romskimi prebivalci lažja, kot so to storili v MB in Velenju, čeprav tudi tam ne prebivajo avtohtoni Romi. Glede predloga da se uredi romsko naselje na Litijski c. v LJ je g. Janković dal podporo za pomoč pri urejanju in reševanju problemov kateri tarejo prebivalce tega naselja.

Ni komentarjev: